Monostor-helyreállítás, Vésztő-Mágor

Megbízó: Vésztő Város Önkormányzata
Felelős tervező: Sipos György
Építész konzulens: Dr. Istvánfi Gyula
Építész munkatárs: Sz. Elekes Klára
Régész: Dr. Juhász Irén
Statikus tervező: Lakatos László
Gépész tervező: Várkonyi István
Közmű tervező: Udvardy Endre
Tervezés éve: 1999
Generál kivitelező: Alföldi Műemlék Helyreállító Kft., Szeged
Kivitelezés éve: 2005


A Vésztő – Mágorhalom birtokosa az államosításig a Weinckheim család volt. A grófság ezen a helyen szőlészettel-borászattal foglalkozott, amelyhez a XIX. sz-ban, félig a halomba süllyesztett dongaboltozatos pincét építtettek. A szőlőskert a legutóbbi időkig megmaradt.

Az 1970-es évek eleji mélyszántás alkalmával feltűnően sok faragott kő, tégla, csont maradvány került elő. Ezt követően került sor a domb régészeti feltárására, amelyet Juhász Irén, a Szarvasi Múzeum régészének vezetésével végeztek el. Az 1970-77 közötti feltárás során egy a XII-XIII. sz.-i Csolt nemzetséghez tartozó monostor romjait tárták fel.

A falmaradványok Istvánfi Gyula (BME Éptört. Tanszék) tervei alapján bemutatásra kerültek, amelyet 1982-ben nyitottak meg.

Az 1982-ben megnyitott, az időjárás viszontagságainak kitett romkert állapota 20 év alatt tönkrement, visszabontása és újbóli helyreállítása halaszthatatlanná vált.

A Vésztői Önkormányzat megbízásából Istvánfi Gyula konzulensi közreműködésével készítettük el a helyreállítási terveket, melynek alapján a kolostor együttes V., legkiterjedtebb periódusa a pincével együtt került ismét bemutatásra, korszerűbb, az időjárást jobban tűrő anyagokkal. A pince és a kolostor összemetsződését, a korszakok „békés egymás mellett élése” érdekében épületszerkezetileg is igyekeztünk egyértelművé tenni.

Az emlékhely 2005-ben készült el, és újra megnyílt a közönség számára.