Az iroda története

Az iroda törzsgárdája a szegedi DÉLTERV-től (Dél-magyarországi Tervező Vállalat) származik. Innen szállingóztunk el az 1986-1990 közötti időszakban.

A Tér és Forma Kisszövetkezet 1987-ben, Budapesten alakult meg 22 fővel, az ország több részéről összesereglett tagokkal (Sopron, Győr, Dunaújváros, Szeged, Budapest). Elnöke az akkori soproni főépítész, Benza György lett.

Szegedről hatodmagunkkal (Csépe László, Fekete Zoltán, Kiss István, Kissné Gárgyán Éva, Sipos György, Vesmás Péter) voltunk alapítók, majd később további déltervesekkel bővültünk (Zákányi Ildikó, Kardos Imre, Lakatos László, Libor László, Mérfalvi Nándor, Weintrager Adolf).

A néhány év alatt országos hálózattá nőtt társulat 1990-ben, az alapító nevet megtartva, régiónként önállósodott. Ezek a cégek ma is működnek, változatos tevékenységkörrel, Sopronban, Kaposvárott, Szombathelyen, Szentgotthárdon stb.

A Tér és Forma - Szeged Kft-t 1990. május 17-én alakítottuk meg a szegediekkel és Medveczky Kazimír budapesti kollégánkkal együtt.

Később a cégen belül a tagsági- és tulajdonviszonyok megváltoztak. A jelenlegi vezetőséggel 2000. óta dolgozunk együtt.

Az iroda neve és logója az 1928 és 1948 között megjelent Tér és Forma című építőművészeti folyóirat nevéből származik. Szándékunk szerint szellemisége és színvonala alapján is méltó örököse a lapnak.

A szaklap a magyar építészet két világháború közötti megújulási törekvéseinek, elsősorban a Bauhaus szellemiségét képviselő alkotóknak a sajtóorgánuma volt. Számait ma is élmény átlapozni. A folyóirat újszerű formátumban, egyéni grafikai-tipográfiai megoldásokkal készült, és bőséggel közölt színvonalas fotóanyagot. A publikált modern épületek és tervek többsége előremutató alkotás, amely ma, hatvan-nyolcvan évvel később is megállja a helyét.